Bestuur 2014-2015

Kernbestuur

Sophie Craeninckx, praeses
Sophie Craeninckx, praeses
Fabian Van Oevelen, vicepraeses
Fabian Van Oevelen, vicepraeses
Michèle Knapen, secretaris
Michèle Knapen, secretaris
Elfi De Love, penningmeesteres
Elfi De Love, penningmeesteres
Damien Ferdinande en Ian Kerkhofs, vice- en doopmeester
Damien Ferdinande en Ian Kerkhofs, vice doopmeester  en doopmeester

 Doopteam