Folklore

Bij een studentenkring zitten betekent meer dan alleen deelnemen aan de diverse activiteiten die georganiseerd worden. Het geheel kennen aan liederen, symboliek, geschiedenis, sages speelt ook een belangrijke rol. Lees verder en leer bij!

Geschiedenis

De Haspengouw (Hasbania of pagus Hasbaniensis) was een Frankische gouw tijdens de middeleeuwen. Bij het Verdrag van Meerssen (870) bleek dat de gouw uit vier graafschappen bestond:

  • Het graafschap Avernas: in het noordoosten van de Haspengouw, voor het eerst genoemd in een oorkonde van na 956, welke later bekend zou komen te staan als het graafschapLoon.
  • Het graafschap Bruningerode: in het zuidwesten van de Haspengouw, genoemd in een oorkonde uit 988, in welke Otto III van het Heilige Roomse Rijk de eigendommen van de Luikse kerk bevestigde.
  • Het graafschap Leuven: in het noordwesten, voor het eerst genoemd in 1003.
  • Het graafschap Haspinga: “comitatum Arnoldi comitis nomine Haspinga in pago Haspingowi” geschonken door Hendrik III van het Heilige Roomse Rijk aan de Luikse Sint-Lambertuskathedraal middels een oorkonde van 24 januari 1040, welke de overgebleven zuidoostelijke hoek van de Haspengouw gezocht dient te worden.

Kleuren

Onze kringkleuren zijn rood-geel-blauw. Rood en geel verwijzen naar het graafschap Loon. Blauw komt voor in de wapenschilden van Hesbanische steden als Tongeren, Aarschot, Sint-Truiden en Landen.

Officieel SchildOfficieel Schild Hesbania

In ons wapenschild vindt men buiten de kringkleuren ook de Prinsenvlag, verwijzend naar de Geuzen, de Limburgse leeuw met het schild van Loon, en de appel, die als mysterieuze vrucht de spil vormt van vele mythes, legendes en verhalen.