Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Beste schachten, Hesbanianen en sympathisanten

Welkom op de Hesbania doop 2017: het Verzet van de Hengst.

We verwachten jullie om 18u aan het pleintje van de Huisvesting dus kom zeker niet te laat!

 

Voor de Hesbania doop 2017-2018 gaan we terug in de tijd, we gaan terug naar het jaar 1917. De wereld bevindt zich al drie jaar in een bloedige oorlog die gestrand is in de Belgische Westhoek. Sinds de Duitse inval op 4 augustus 1914 bevind het grootste deel van het Belgische grondgebied zich onder Duits militair bewind. Het leven onder dit militair bewind was niet vanzelfsprekend, zeker niet wanneer de Duitse bezetter strafexpedities uitvoerde tegen de Belgische bevolking. Het bekendste voorbeeld hiervan moet de strafexpeditie tegen de stad Leuven zijn geweest. Deze represailles kwamen er volgens de Duitse legerleiding nadat hun troepen, naar eigen zeggen, door burgers beschoten werden. De Duitse propagandamachine had de soldaten zo paranoïde gemaakt, dat elk klein incident dat niet onmiddellijk verklaard kon worden een aanleiding tot dergelijke represailles kon geven.

Het jaar 1917 betekende ook een keerpunt in de Massale Oorlog. De Britten boekten kleine overwinningen in Frankrijk en België. Daarnaast keurde de Verenigde Staten een oorlogsverklaring goed om ten oorlog te trekken tegen Duitsland en arriveerde later dat jaar de eerste Amerikaanse troepen in Europa. Vervolgens trokken de Russen zich uit de oorlog om in hun thuisland de Oktoberrevolutie, onder leiding van de Communistische Bolsjewieken, tot een succes te laten uitdraaien. Op het front braken ook de eerste muiterijen uit bij het Franse leger. Niet alleen op het Front werd het onrustiger maar ook op het Belgische platteland en steden werden de mensen meer bewust van de wandaden die de Duitse bezetter hen aandeed. De revolutionaire sfeer van de Russen had zeker invloed op de Belgische en Franse steden.

Ook Haspengouw en Hageland bevonden zich tijdens deze dagen in een ‘revolutionaire sfeer’. Door zijn vruchtbare bodem moest de lokale bevolking een groot deel van hun landbouwopbrengsten afstaan aan de Duitsers. Daardoor leed de plaatselijk bevolking honger. Dit leidde tot een stil verzet tegen de Duitser, dat zich steeds meer ondergronds ging afspelen. Zo ontstond de Orde van de Hengst, dat voor de oorlog Hesbania heette. Deze naamsverandering was van cruciaal belang om de leden van de groepering te beschermen tegen mogelijke spionage en verklikking bij de Duitser. Deze groepering was vooral berucht voor zijn sabotage aan de spoorlijn zodat de Duitser te laat bevoorraad werd aan het front. Daarnaast verstopte ze ook delen van de landbouwopbrengsten voor de Duitsers, zodat de lokale bevolking toch nog een beetje voedsel overhield.
In de herfst van 1917 nam de Orde van de Hengst deel aan een geheim burgeroffensief, genaamd operatie Gelda, om de Belgische hoofdstad te bevrijden van de Duitse bezetting en zo een doorbraak te forceren in de oorlog. Om deze aanval tot een goed einde te brengen zocht de Orde naar nieuwe schachten, vrijwillige soldaten. Deze selectie werd in het grootste geheim voorbereid door Yelda, Esther, MTV en Kevin. Deze schachten werden de voorbije maanden hard getraind door een ganse team om hen zo klaar te maken voor deze gevaarlijke operatie. Zo leerde de schachten de waarde van gelijkheid, broederschap, eenheid, trots en moed. Als de operatie op een succes uitdraait en de schachten Brussel bevrijden, dan en alleen dan mogen ze zich trots de veulens van de Orde van de Hengst noemen.

Deze operatie is een ware uitputtingsslag voor de schachten en de leden van de Geheime Orde van de Hengst. Zo zal de eerste fase van de operatie eruit bestaan het Koninklijk Paleis te bevrijden, waar onze Koninklijke familie al drie jaar in huisarrest leeft. Een volgende stap in de operatie is de bevrijding van het Stadhuis van Brussel, dit is het tweede belangrijke checkpoint dat bevrijdt moet worden in de stad. In de tweede fase van de operatie zullen we ons uit het centrum moeten terug trekken en de strijd aan te gaan met de gestationeerde Duitsers in de kazernes van Arsenaal en de Vrije Universiteit Brussel.

 

Boodschap voor onze schachten:

Doe zeker geen te propere kleren aan maar kleren die vuil mogen worden. Daarnaast is het ook belangrijk om goed schoesel te dragen dat ook vuil mag worden. Mochten jullie geen kot hebben spreek dan onder elkaar af waar jullie medeschacht(en) mogen douche. Als laatste vraag ik julllie om je enthousiasme mee want jullie zullen het zeker nodig hebben tijdens operatie Gelda.

 

Na afloop van de doop verwachten we iedereen nog in Luigi’s om het glas te heffen op de nieuwe veulens van Hesbania.

Lang leve de Hengst!

 

PS: Updates over het evenement vind je hier.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top