Wie zijn we?

Hesbania is de grootste regionale studentenvereniging aan de Vrije Universiteit Brussel die de studenten uit Haspengouw en Hageland aan de universiteit bij elkaar brengt doorheen alle studierichtingen. Bijgevolg onderschrijft Hesbania zich ook aan de basisbeginselen van de Vrije Universiteit Brussel, zijnde vrijzinnig denken en vrij onderzoek. Hiernaast laat Hesbania in haar dagelijkse werking de Haspengouwse streekmentaliteit zoveel mogelijk doorklinken, om als het ware onze uitvalbasis te verrijken met vertrouwde aspecten van het thuisfront. Daarbovenop hecht de kring ook een groot belang aan het onderhouden van de folklore van het Brusselse studentenleven.

Hesbania werd opgericht op maandag 25 februari 2002 in café De Confrater te Etterbeek. De vestigingsplaats van Hesbania bevindt zich op de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene.

De Vrije Universiteit van Brussel hanteert als slogan ‘redelijk eigenzinnig’ en baseert zich sinds zijn ontstaan op de begrippen van het vrij onderzoek. Dit betekent dat er naar problemen, fenomenen en onderwerpen gekeken wordt zonder vooroordelen. Ook wordt er geen beroep gedaan op autoriteit, geloof of dogma.

Daarop verder bouwend wordt de spreuk ‘scienta vincere tenebras’ hoog in het vaandel gedragen. Dit betekent zoveel als ‘door wetenschap de duisternis overwinnen’. Naast deze spreuk komt ook de bedelzakvoor op het schild van de Vrije Universiteit Brussel. Deze bedelzak, net als de kleuren oranje-blanje-bleu verwijzen naar de strijd van de Protestantse Geuzen en de Prins van Oranje en hun strijd tegen de Spaanse Inquisitie in de 16de eeuw. Voor een meer uitgebreide informatie over de Vrije Universiteit Brussel, kunt u terecht op hun website.

WAT DOEN WE?

Stamcafé

Luigi's

Wij zijn door de week vaak te vinden in ons stamcafé Luigi’s op Generaal Jacqueslaan 253 in Elsene. Hier organiseren we onder andere TD’s en eetavonden. Tientallen andere studentenkringen hebben hier ook hun stamcafé waardoor het mogelijk is om met hen te verbroederen.

TD's

Thé Dansant

De Thé Dansant is een typische studentenfuif. De TD’s op de VUB gaan meestal door in de BSG zaal. Hesbania organiseerde in het verleden met succes Latino Night, TD Masqué en College Party. Hiernaast gaf Hesbania nog verschillende kleinschaligere TD’s in Luigi’s (Around the world, Hollandia, Moulin Rouge, …)

Cantus

Cantus

Een cantus is een liedjesavond die door een kring wordt georganiseerd. De organiserende kring leidt de cantus en de rest van de genodigden doen aan leutige studentikoze samenzang met een toepasselijke hoeveelheid aan (alcoholische) dranken. Hesbania organiseert een viertal cantussen per jaar.

Cultuur

Cultuur

Het cultuurcomité houdt zich jaarlijks bezig met het organiseren van een aantal cultuuravonden. Dit kan varieren van een bezoek aan de opera tot een bluesavond in een Brusselse café. Er worden ook jaarlijks kroegentochten georganiseerd om de stad en hun café’s beter te leren kennen.

Weekend

Weekend

Elk jaar organiseert Hesbania een weekend voor de leden. Hierbij brengen we het weekend door in een huisje in onze streek. Op het weekend doen we talloze activiteiten o.a een quiz, bosspel, cultureel uitstapje, … .

BESTUUR 2021-2022

KERNBESTUUR

Wim Hulsmans

Voorzitter

Minne Philippe

Ondervoorzitter

Margot Thewis

Secretaris

Xavier Weckx

Penningmeester

Charlotte Van Riet

Doopmeester

Noah De Coster

Vicesecretaris
sportverantwoordelijke
EHBO

Tomek Germis

Vicepenningmeester

Andrei Mihalcea

Vicedoopmeester

DOOPCOMITE

Hayley Goessens

Schachtentemmer

Lara Wauters

Schachtentemmer

COMITES & OVERIGE

Alix Elsander

Polyvalent talent

Esther Nijskens

Cantor

Brent De Weerdt

IT-verantwoordelijke

Femke Houben

Social media
Fotograaf

Quinty van Landschoot

EHBO

MEDEWERKERS

Laura Poelmans

Gitte Mebis

Sophie de Kind

Feli Tratsaert

Jente Declerq

Oscar Hernandez

Giomar Cervantes

Valérie Stragier

Marthe Nevels

Liesl Moors

Amelia Cornelis

Hayley Goessens